46-åring frias från bostadsinbrott i Östersund

Villan på Odlarvägen som utsattes för inbrottet. © Polisen

En rumänsk medborgare åtalades för delaktighet i ett bostadsinbrott där bevisningen bland annat bestod av vittnesiakttagelser och skospår. Men tingsrätten väljer att frikänna mannen från anklagelserna – bevisningen anses inte vara tillräckligt stark.

Det var på Odlarvägen i Östersund som en eller flera gärningsmän den 6 november förra året begick ett bostadsinbrott i en villa. Mannen i hushållet kom hem från ett ärende och vid sin hemkomst hörde han ljud från övervåningen. Det gick snabbt upp för honom vad det var frågan om; bostaden hade haft påhälsning från en eller flera inbrottsjuvar.

När målsäganden tittade ut såg han två män som avlägsnade sig från brottsplatsen. När polis kom till adressen kunde den 46-årige mannen gripas i närområdet efter viss spaning. Sedan kom det inte att dröja många veckor innan han också åtalades för delaktighet.

46-åringen har helt förnekat brott.

Otillräcklig bevisning
Östersunds tingsrätt konstaterade i sin dom att det inte presenterats utredning som binder 46-åringen till brottsplatsen och själva utförandet av inbrottet. Förstahandsyrkandet om ansvar för grov stöld ogillas därför. När det gäller åklagarens andra yrkande avseende medhjälp till grov stöld kommer domstolen fram till att bevisningen även i den delen är otillräcklig och frikänner således 46-åringen från åtalet i dess helhet.

Blir kvar i riket
46-åringen är rumänsk medborgare och åklagaren ville att han, vid händelse av fällande dom, skulle utvisas på livstid. Eftersom 46-åringen inte döms för brott utvisas han inte heller. Mannen saknade samordningsnummer vid rättsprocessen och Crimecentral har inga närmare uppgifter om hans förehavanden.

Domen blev inte överklagad, enligt information från domstolen.

Målnummer vid Östersunds tingsrätt är B 2660-16.

750 000 i skadestånd till 44-åring som friades från skakvåld

Mattias, 44, dömdes först till flera års fängelse för babymisshandel – och efter avtjänat straff friades han helt från anklagelserna. För ett par månader sedan meddelade Justitiekanslern beslut i hans skadeståndsärende – Mattias får 750 000 kronor för det lidande som brottsmisstanken och frihetsberövandet inneburit.

I målet var även Mattias fru, idag 40 år gammal, misstänkt och åtalad för att grovt misshandlat parets gemensamma dotter, född i oktober 2007. Hon frikändes emellertid av tingsrätten och domen mot henne fastställdes av hovrätten. Båda föräldrarna har förnekat att de misshandlat sin dotter.

Dömdes för skakvåld av sitt barn
Brotten mot babyn skulle enligt åklagaren ha inneburit att hon åsamkats bland annat flertalet benbrott och flera inre blödningar. I januari 2008 dömde Stockholms tingsrätt Mattias för grov misshandel till ett års fängelse. Domen kom senare att skärpas till fyra års fängelse av Svea hovrätt. Högsta domstolen beviljade honom inte prövningstillstånd. Fängelsestraffet började Mattias avtjäna under sommaren 2010 och enligt principen om villkorlig frigivning ska han blivit frigiven efter att ha avtjänat två tredjedelar av de fyra åren.

Friades från babymisshandel
En ansökan om resning kom att aktualiseras sedan nya uppgifter framkommit. I slutet av 2013 beviljades han resning av Högsta domstolen och en ny rättsprocess inleddes. Det som kom att bli avgörande var nya uppgifter i form av utlåtanden och analysbesked. Samma hovrätt som fällde Mattias för det grova brottet kom i mars 2015 helt att fria honom.

Krävde tio miljoner – får en bråkdel
Det belopp 44-åringen erhåller av staten är långt ifrån den summa som han ursprungligen krävde av Justitiekanslern. Efter att ha frikänts från de grova anklagelserna krävde mannen 10 000 000 kronor i lidandeersättning enligt frihetsberövandelagen. Därtill ville han även ha 829 400 kronor med anledning av förlorad arbetsförtjänst samt 102 729 kronor för utgifter. Sist begärde han också ersättning för ombudskostnader med 28 114 kronor.

Staten, genom Justitiekanslern, är dock inte beredd att ge 44-åringen mer än 750 000 kronor i ersättning för det lidande som frihetsberövandet inneburit för honom. Förutom skadeståndet får han även 9 924 kronor i ersättning för ombudskostnader. Myndigheten ger honom inte en krona för den påstådda ekonomiska skadan avseende förlorad arbetsförtjänst då 44-åringen inte har förmått styrka detta genom tillräcklig utredning. Någon ersättning för de påstådda utgifterna får han heller inte.

Beslutet i ärendet kan inte överklagas men den 44-årige pappan har möjlighet att stämma staten och yrka på ytterligare skadestånd.

Mattias heter egentligen någonting annat.

Diarienumret på skadeståndsärendet är 3300-16-41.

25-åring frias från mord – anses ha agerat i nödvärn

Rånförsöket slutade med dödlig utgång. © Crimecentral

En norsk medborgare åtalades för att ha huggit ihjäl en 20-åring efter att ha blivit utsatt för ett rånangrepp. Men tingsrätten menar att 25-åringen haft nödvärnsrätten på sin sida och frikänner honom således från åtalet om mord. En annan man fälls dock för rånförsök.

Domen från Skellefteå tingsrätt skulle egentligen ha offentliggjorts den 23 december, men av allt att döma fick hög arbetsbörda domstolen att flytta fram datumet för domen en vecka. Att 25-åringen frikänns var väntat eftersom han redan släppts fri från häktet efter beslut av rätten.

Rånförsök spårade ur
Det var vid midnatt natten mellan den 8 och 9 oktober förra året som våldsscenerna i bostadsområdet Morö Backe kom att utspela sig. Två män hade stämt träff med ett ungdomsgäng för att göra upp om en narkotikaaffär. Vad duon inte visste var att gänget planerade att råna dem.

När de två kamraterna anlände till den förutbestämda platsen blev de angripna varav en 20-årig man med invandrarbakgrund – maskerad och beväpnad med kniv – gick till attack mot bilföraren.

Tumult uppstod och i samband med det knivskars 25-åringen och 20-åringen – av varandra – och den yngre mannen avled senare på sjukhus med anledning av de skador han ådrog sig. De två männen som anlände med bil kunde gripas i nära anslutning till platsen och senare kunde två kvinnor, båda 18 år, samt en till man, 20 år gammal, frihetsberövas. De tre sistnämnda misstänktes alla tillhöra den så kallade rångrupperingen.

Erkänner respektive förnekar brott
25-åringen har erkänt att han agerat på det sätt som åklagaren påstått, men har förnekat att han gjort sig skyldig till brott med hänvisning till nödvärn. Offrets kumpan har erkänt försök till rån. De tilltalade kvinnorna har båda förnekat delaktighet och kännedom om rånförsöket.

Kamraten till den tilltalade 25-åringen var inledningsvis misstänkt för inblandning i knivvåldet som ledde till 20-åringens död men kom att avföras efter någon veckas utredning.

Anses ha haft rätt till nödvärn
Tingsrätten påpekar att 25-åringen lämnat en lång och väl sammanhållen berättelse om vad som utspelat sig på parkeringsplatsen den ödesdigra natten. Enligt den mordåtalade mannens egna uppgifter blev han angripen med kniv under hela händelseförloppet och han har berättat att han fruktade för sitt liv. Skellefteå tingsrätt ifrågasätter inte hans uppgifter utan drar slutsatsen att han i den situationen haft rätt att använda nödvärn.

”Åklagaren har således inte förebringat tillräcklig bevisning för att [25-åringens] nödvärnsinvändning ska framstå som obefogad. [25-åringen] ska därför inte fällas till ansvar i enlighet med åtalet”, skriver tingsrätten i sin dom.

En nämndeman är skiljaktig när det kommer till motiveringen avseende mordåtalet och menar att 25-åringen förvisso använt mer våld än han varit berättigad till, men att han ändå ska frias med hänvisning till så kallad nödvärnsexcess.

Dagsböter, skyddstillsyn och samhällstjänst
25-åringen döms dock för ringa narkotikabrott och rattfylleri till 8 800 kronor i dagsböter. Böterna anses helt erlagda eftersom han suttit frihetsberövad under ett par månader.

Den andre 20-åringen som deltog i angreppet mot duon döms för försök till rån och ringa narkotikabrott till skyddstillsyn som också kombineras med samhällstjänst. Han har tidigare begått en brutal misshandel och hans delaktighet i våldsamheterna på Morö Backe begicks under prövotid.

De båda 18-åriga kvinnorna frias från åtalet om rånförsök, rätten anser inte att bevisningen är övertygande nog för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att de haft uppsåt till gärningen. En av kvinnorna döms dock för två fall av ringa narkotikabrott samt misshandel eftersom hon knivskurit 25-åringens kamrat i samband med den tumultartade situationen. Påföljden för henne blir skyddstillsyn. Den andra kvinnan straffas med 1 500 kronor i dagsböter för ringa narkotikabrott.

Överklagas inte
Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten har ansvarig åklagare, Andreas Nyberg, bestämt sig för att avstå från att överklaga domen i den delen som berör mordåtalet.

– Jag har nu gått igenom och analyserat domen. Då jag inte kan förvänta mig att hovrätten kommer till ett annat beslut än tingsrätten kommer jag inte att överklaga tingsrättens friande dom, säger kammaråklagare Andreas Nyberg i ett pressmeddelande.

Det återstår ännu att se om övriga delar i domen kan komma att överklagas.

Skellefteå tingsrätts målnummer är B 1124-16.

Ny rättegång om Kalamarksmordet

Högsta domstolen beviljar Kaj Linna en ny rättegång. © Crimecentral

Det kommer bli en ny rättegång om det så kallade Kalamarksmordet som begicks 2004 utanför Piteå, meddelar Högsta domstolen idag. Nya bevis och omständigheter har framkommit som motiverar att frågan om Kaj Linna är skyldig prövas på nytt av hovrätten.

Högsta domstolen har haft resningsärendet under handläggning i lite drygt ett års tid nu och under torsdagen offentliggjordes beslutet. Det aktuella beslutet grundar sig på material tillhörande Kaj Linnas fjärde resningsansökan, som bland annat innehåller nya uppgifter från det så kallade huvudvittnet.

Nya uppgifter frambringar tvivel
De nya uppgifterna, som bland annat handlar om syftet med en påstådd resa som huvudvittnet företagit tillsammans med Kaj Linna, gör att Högsta domstolen ställer sig något tvekande till bevisvärdet av de avgörande vittnesuppgifterna.

”[Huvudvittnets] vittnesmål har varit avgörande för den fällande domen. Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga”, skriver Högsta domstolen i beslutet. Sammantaget finns det nu synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kaj Linna gjort sig skyldig till mord respektive grovt rån i Kalamark.

Hävdar sin oskuld
Kaj Linna har genomgående under såväl förundersökning som rättegångar med emfas hävdat att han är oskyldig till de brott som åklagaren lagt honom till last. Den inställningen har han vidhållit i media och under resningsprocesser och nu kommer han få en ny chans att bli frikänd. Mycket pekar på att en friande dom kommer meddelas någon gång under nästkommande år.

Fortsatt dömd för Konsuminbrott
En enig tingsrätt respektive hovrätt dömde Kaj Linna för mord och grovt rån avseende brotten i Kalamark  som begicks i april 2004. Han dömdes även, tillsammans med huvudvittnet, för stöld beträffade ett inbrott som skedde mot Konsum i Arjeplog fyra år innan Kalamarksmordet. Den delen av domen – som på dagen föll för 12 år sedan – omfattas inte av resningen.

Enligt resningsbeslutet finner Högsta domstolen dock inte skäl att fatta beslut om inhibition av Kaj Linnas pågående fängelsestraff.

Hovrätten för Övre Norrland kommer nu att påbörja arbetet med att planera en ny huvudförhandling i målet.

Högsta domstolens målnummer är Ö 5257-15.

Läs också:
Livstidsdömd får inget gehör av Riksåklagaren

29-åring som begick tortyrmisshandel i Umeå kan friges nästa år

Polisen har märkt ut det ungefärliga området för våldsdådet. © Polisen

Misshandeln i Umeå i februari i år var lömsk och hänsynslös. En 29-årig man lockade med sig sitt offer till en gång- och cykelväg för att där brutalt misshandla honom och dra loss ett par av hans tänder. Redan nästa år kan 29-åringen bli villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff.

Överfölls i bostadsområde
Det var i Umeåstadsdelen Ersboda vid kvällstid den 23 februari i år som offret, en idag 25-årig man med missbrukarumgänge, träffade på gärningsmannen. Tillsammans slog de följe till en gång- och cykelväg där den brutala misshandeln utbröt. 25-åringen slogs till marken och fick emottaga slag med järnrör. Under misshandeln använde gärningsmannen sig av en tång för att dra ut en tand från offret och allvarligt skada en annan tand.

29-åringen figurerade som misstänkt i utredningen relativt snabbt men det var först flera månader senare som åklagaren ansåg att bevisläget var starkt nog för att väcka åtal. Till en början var misshandelsoffret inte beredd att peka ut 29-åringen, men hänvisning till rädsla.

Den för polisen ökände 29-åringen var allt annat än intresserad av att lämna utförliga svar i polisförhör.

– Jag förnekar brott och utöver det har jag ingen kommentar, svarade 29-åringen upprepade gånger enligt förhörsprotokollen som Crimecentral tagit del av.

Fick sänkt straff
Umeå tingsrätt kom i somras fram till att 29-åringen skulle dömas för den grova misshandeln, med brottsoffrets utpekande som huvudsaklig grund. Utöver det dömdes han också för ringa narkotikabrott och två fall av brott mot den så kallade knivlagen.

Åklagaren ville ha den tilltalade fälld för synnerligen grov misshandel men domstolen menade att omständigheterna vid våldsdådet inte var tillräckligt försvårande. Den samlade brottsligheten uppgick enligt tingsrätten till fängelse i tre år.

Hovrätten kom fram till samma slutsats i fråga om skuld samt rubricering men menade att straffvärdet var lägre än det av tingsrätten utdömda. Påföljden mildrades till fängelse i två år och tre månader.

29-åringen var dock inte nöjd med strafflindringen utan valde att gå vidare till Högsta domstolen med förhoppningar om prövning i den högsta instansen. Det hade han dock inget för eftersom Högsta domstolen nekade honom prövningstillstånd.

Kan vara en fri man nästa år
Den här tiden nästa år kan 29-åringen vara en fri man. Han började avtjäna sitt straff redan samma dag som avslagsbeslutet från Högsta domstolen meddelades – nämligen den 15 september 2016. Det framgår av det strafftidsbeslut som Kriminalvården upprättat med anledning av fängelsedomen.

Det tidigaste datum för frigivning i hans fall är 11 december 2017, under förutsättning att han inte ställer till med något allvarligare på exempelvis anstalten. Skulle han friges detta datum har han dock en prövotid som löper fram till i december 2018.

Grov återfallsförbrytare
29-åringen har en lång historia av våldsbrott och missbruk bakom sig. Som tonåring fick han sin första misshandelsdom sedan dess har de begångna brotten samt misstankarna om brott duggat tätt.

I september 2007 var han misstänkt för rån, men misstanken avskrevs senare. Året därpå var han huvudmisstänkt i utredningen om det så kallade Grisbackamordet där en annan brottsbelastad missbrukare knivhöggs till döds. Först två år senare beslutade kammaråklagare Stina Westman att avföra den mordmisstänkte mannen från förundersökningen. I samband med mordutredningen uppdagades att 29-åringen gjort sig skyldig till en annan knivskärning, något han också kom att dömas för 2009. Men efter fängelsevistelsen fortsatte återfallsförbrytaren med sin kriminella verksamhet.

I samband med ett åtal 2012 lät Frivården inge ett yttrande till domstolen där det framgick att man identifierat ett antal kriminologiska riskfaktorer hos 29-åringen. Man nämnde hans missbruksproblematik, den tidigare brottsbelastningen, att han saknade sysselsättning samt inkomst. Frivården påpekade också att det inte verkade finnas motivation hos 29-åringen att försöka bryta sitt destruktiva leverne.

Huruvida 29-åringens liv någon gång kommer ändra inriktning återstår ännu att se.

Målnumret vid Umeå tingsrätt är B 470-16. Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 603-16. Högsta domstolens målnummer är B 4173-16.

Läs också:
Hovrätten mildrar dom för återfallsförbrytare

Kristina, 46, slogs ihjäl på sin arbetsplats – läs polisens anmälan om hotellmordet här

Det har gått 20 år sedan mordet på Wisby Hotell där en nattportier slogs ihjäl efter att ha överraskat en eller flera inbrottstjuvar. Polisen har ännu inte gett upp hoppet om en lösning – men den långa tidsutdräkten talar inte för att någon kommer kunna lagföras för dådet. Här kan du ta del av den polisanmälan i ärendet som Crimecentral begärde ut för flera år sedan.

Av polisens egen anmälan framgår att en hotellanställd kom till Wisby Hotell vid 05:45 på torsdagsmorgonen den 12 december 1996. Han lade märke till att Kristina Olofsson inte fanns i receptionen. Kort därefter återfann han den döda kroppen efter henne i en korridor i den administrativa avdelningen av hotellet. Polisen kallas till Wisby Hotell och agerar snabbt – vid sextiden på morgonen är fyra poliser på plats och jakten på gärningsmannen eller gärningsmännen inleds.

När anmälan begärdes ut meddelade kriminalkommissarie Magnus Frank att några delar hade strukits över med hänvisning till förundersökningssekretess. Det verkar i huvudsak röra sig om information som finns antecknad om förhållandena på brottsplatsen. Bland annat nämns ingenting om mordvapnet – bultsaxen – som återfanns på brottsplatsen.

Genom att klicka på denna länk kan du läsa samt ladda hem den tvåsidiga polisanmälan om hotellmordet som upprättades på torsdagsmorgonen den 12 december 1996. Crimecentral har valt att maskera namnet på den servitör som hittade mordoffret.

Läs också:
Hotellmordet fortfarande olöst efter 20 år

Andra säsongen av serie om kalla mordfall lider mot sitt slut

Svenska mordfall har stått i fokus – återigen. © TV4

”Svenska fall för FBI” sändes första gången våren 2015 och fick en tillräckligt stor publik för att motivera en andra säsong, som började sändas i höst. Sju olösta mordfall har hittills granskats närmare och ett åttonde och sista återstår innan säsongen är slut. Men programmet har fått utstå kritik för sitt kontroversiella upplägg.

Mordfallen

Andra säsongen:
1. Knivmordet på Eva-Mari Söderström 1987
2. Sommarmordet på Anneli Zetterholm 1988
3. Misstänkta hedersmordet på Bafreen Fatah och Ebrahim Fatah 1986
4. Lägenhetsmordet på Pernilla Theorin 2006
5. Det förmodade dubbelmordet på Barbro Karlsson och Bertil Sandin 2006
6. Mordet på Håkan Holmström 1997
7. Dubbelmordet i Brattås på Tor Öberg och Gärd Viklund 2005
8. Mordet på Marina Elisabeth Latonummi 2008

I seriens centrum återfinns den rutinerade mordutredaren Bo Åström som under många år jobbade på Solnapolisen och där ska han ha varit delaktig i att lösa 22 mordfall i följd. Vid sin sida har han den tidigare FBI-agenten Mark Safarik som sägs vara expert på gärningsmannaprofilering. Precis som i den föregående säsongen har de båda rest land och rike runt och undersökt en rad olösta mord i jakt på ledtrådar som kan fälla gärningsmännen.

Pekar ut icke-misstänkta samt friade personer
Serien är kontroversiell på det sättet att man ofta konfronterar – eller försöker konfrontera – de personer som utpekas som skyldiga till brotten. I slutet av varje avsnitt presenteras de slutsatser som duon kommit fram till under utredningsarbetet med respektive mordfall. Ofta vill experterna ge sken av att man hjälpt polisen föra de stagnerade utredningarna framåt.

Den andra säsongens inledande avsnitt handlade om den olösta mordgåtan Eva Söderström som brutalt knivmördades i närheten av sitt föräldrahem i Kramfors för 29 år sedan. I säsongsinledningen valde Bo Åström och Mark Safarik att rikta misstankarna mot en viss person i Evas bekantskapskrets och därigenom indirekt underkänna den polisutredning som bedrivits i ärendet. Den utpekade mannen har inte figurerat som formellt misstänkt för mordet och spekulationerna om mannens skuld har tagit rejäl fart på internetforumet Flashback sedan avsnittet sändes.

I en del fall har misstankarna inte lett fram till åtal men det hindrar inte duon från att slå fast att de utpekade personerna nog är mördare, trots allt. 1998 friades en ung man från ett sexmord på en yngre kvinna efter att ha fällts i tingsrätten, varpå Bo Åström och Mark Safarik i den förra säsongen konfronterade honom och en närstående med utgångspunkten att mannen var skyldig till dådet.

Programmet kritiseras
Utformningen och inriktningen av programmet har renderat kritik från allmänheten och journalister. Oisin Cantwell skrev en text i Aftonbladet förra året efter att de båda experterna pekade ut den nyss nämnde unge mannen som skyldig till sexmordet som hovrätten friat honom från. Han kallade förfarandet för ett ”publicistiskt haveri” av TV4 och avslutade sin krönika med att slå fast att de första två avsnitten möjligen var det mest oetiska som någonsin visats i svensk television.

På internetforumet Flashback har programmet varit föremål för diskussion och även där höjs flera kritiska röster.

”Programmet gick bara ut på att informera allmänheten om de ledtrådar som redan har funnits antecknade i alla år”, konstaterar en skribent på forumet om den första säsongen. En annan skribent menar att programmet undahåller viktiga omständigheter för tittarna. ”Ett klart obalanserat program”, lyder dennes omdöme.

”Svenska fall för FBI” har dessutom blivit anmält upprepade gånger till Granskningsnämnden för Radio och TV. Ett ärende tog sikte på uttalanden som uppfattades som att personer som lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är potentiella våldsbrottslingar. Programmet friades dock i två ärenden och det tredje blev föremål för avskrivning.

Ny säsong?
På den YouTube-kanal som ser ut att tillhöra Mark Safarik finns en trailer som indikerar att man kommer granska ytterligare ett antal svenska mordfall i en eventuellt kommande säsong, bland annat uttalar sig mamman till 16-årige Anders Gustafsson som blev brutalt mördad i en lagerlokal i Hammarbyhamnen under mitten av 90-talet. Även andra mordärenden som fallet Catrine da Costa ser ut att bli aktualiserade längre fram.

Hotellmordet fortfarande olöst efter 20 år

Hotellmordet inträffade för 20 år sedan. © Crimecentral

Med brutalt våld tog någon livet av 46-åriga nattportieren Kristina Olofsson under hennes arbetspass på Wisby Hotell i december 1996. Trots stora utredningsinsatser är mordet – 20 år senare – fortfarande en gåta för allmänheten och polisen.
– Det är ju frustrerande att vi inte har lyckats lösa det här under så pass lång tid, säger Roger Björkander till Crimecentral.

Det är den 11 december 1996. Kristina Olofsson, 46 år, har just påbörjat det arbetspass på Wisby Hotell som kommer att bli hennes sista. Samtidigt som Kristina Olofsson utför sitt arbete tar sig förövaren – eller förövarna – in på hotellet genom ett fönster som vid det aktuella tillfället endast skyddades av någon plastkassett. Man har siktet inställt på att tillgripa kontanter.

Ett datorfel gör att Kristina Olofsson blir tvungen att lämna receptionen tillfälligt för att ta sig till en annan del av hotellet, vilket sker omkring 03:15. Den intet ont anande nattportieren beger sig till den administrativa avdelningen av hotellet genom att låsa upp med sin medhavda nyckel. Just där och då möter hon den person som kommer att bli hennes baneman.

Offret blir ihjälslaget med upprepade slag av en bultsax som gärningsmannen eller gärningsmännen tillgripit från hotellets vaktmästeriutrymme i samband med inbrottet. Mordvapnet lämnas kvar på platsen och gärningsmannen med eventuella kumpaner avlägsnar sig.

Vid sextiden på morgonen anträffas den döda kroppen i korridoren av en hotellanställd. Kristina Olofsson blev vad man skulle kunna kalla för slumpens offer – mördad av någon som av allt att döma endast var där för att stjäla pengar och undgå upptäckt.

Tusentals kronor stals
Vid inbrottet på hotellet stals flera tusen kronor men i media har det förekommit något varierande uppgifter om det exakta beloppet. När TV4:s kriminalmagasin ”Veckans brott” uppmärksammade hotellmordet för sex år sedan nämnde en kriminalkommissarie att bytet vid brottet blev cirka 7 000 kronor. I en Aftonbladet-artikel från 1998 påstås dock att cirka 13 000 kronor försvunnit. Roger Björkander säger att den förstnämnda siffran sannolikt är den korrekta, om den framförts i TV.

– Det är inga större summor, det är växelkassa, förklarar han vidare.

Flera oklarheter
Vittnen har gjort iakttagelser av ljud från vad som bedöms vara en Volvobil av äldre modell i Visby innestad vid fyratiden på morgonen den 12 december. Roger Björkander bekräftar att uppgifterna om den förmodade flyktbilen fortfarande är högintressanta i utredningen.

– Vi vet inte vem det är som har kört och det stämmer väl överens med brottstiden, konstaterar han.

Det är dock oklart om det verkligen var gärningsmannen eller gärningsmännen som flydde i bilen samt om polisen lyckats säkra mer ingående uppgifter om fordonet. Det är också något av en öppen fråga hur många gärningsmän som varit delaktiga i inbrottet respektive mordet.

Den pensionerade kriminologen Leif G.W Persson framförde i ”Veckans brott” för sex år sedan ett resonemang om att det rörde sig om en ensam gärningsman, det framgick dock inte av inslaget om han syftade på endast våldsbrottet eller inbrottskuppen som helhet. Roger Björkander menar att bevisningen pekar på att fler än en person befunnit sig på hotellet den ödesdigra natten.

– Vi har spår efter fler än en, säger kriminalinspektören men tillägger också att han inte kan uttala sig om exakt hur många misstänkta gärningsmän polisen säkrat spår efter.

Svåruppklarat ärende
Det som talar för att mordet skulle kunna klaras upp är forensiska framsteg samt att lojalitetsband mellan gärningsman och vänner samt bekanta kan vara brutna. Mot att mordet klaras upp talar naturligtvis statistiken. Endast ett litet antal så kallade cold cases har klarats upp i Sverige under 2000-talet, där teknisk bevisning allt som oftast utgjort centrala pusselbitar.

Roger Björkander ansvarar för utredningen på polisiär nivå och har levt med det ouppklarade hotellmordet – till och från – under 20 års tid. När vi talar med honom – på 20-årsdagen för mordet – uttrycker han en viss frustration över att man inte lyckats fälla Kristina Olofssons mördare.

– Det är ju frustrerande att vi inte har lyckats lösa det här under så pass lång tid, säger Roger Björkander.

Samtidigt menar den 58-årige kriminalinspektören att det, indirekt, fortfarande finns trådar kvar att nysta i.

– Har vi tömt ut alla möjligheter skulle förundersökningen vara nedlagd och det är den inte.

Omfattande och pågående förundersökning
Utredarna har genom åren hållit en ”ansenlig mängd” förhör i ärendet och två män ska ha suttit anhållna vid olika tidpunkter. En man frihetsberövades i nära anslutning till brottet (”den misstanken är nog nedlagd”) och en annan man anhölls sex år senare, det vill säga 2002.

För närvarande arbetar man med mordutredningen när det anses motiverat.

– Ibland jobbar vi i ärendet när vi får in bra tips eller bra uppslag, säger Roger Björkander men tillägger också att det kan gå långa perioder utan att någon aktiv utredning bedrivs.

Polisen är fortfarande i behov av mer information från allmänheten för att kunna slutföra utredningen om mordet. Den som anser sig ha viktig information att lämna kan ringa 114 14 och be att få tala med kriminalinspektör Roger Björkander.

33-årig nationalist frias från knivdåd

En 33-årig man som i tingsrätten dömdes till ett flerårigt fängelsestraff för dubbla fall av grov misshandel frikänns helt av hovrätten. Nationalisten bedöms ha haft rätt att använda sig av nödvärn. En 30-årig man, som friades i tingsrätten, döms dock av hovrätten till fängelse för grov misshandel. Han har dessutom vänt sig till Högsta domstolen med förhoppningar om prövningstillstånd.

Det var på natten mot den 9 mars 2014 som de politiska grupperingarna drabbade samman på Möllevången i Malmö. Flera personer knivskars och misshandlades.

Två personer, 30-åringen samt 33-åringen, kom att åtalas vid Malmö tingsrätt men det var först under sommaren 2016 som huvudförhandlingen kunde äga rum. I åtalet ingick ett flertal åtalspunkter med totalt fyra målsägande.

I sin dom den 22 juli meddelade domstolen att 30-åringen friades helt medans 33-åringen fängslades för två fall av grov misshandel. Straffet för honom blev tre års fängelse.

Målet överklagades
Ingen part var nöjd med tingsrättens utslag utan samtliga gick vidare till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Åklagaren ville att hovrätten skulle skärpa brottsrubriceringen och under alla förhållanden ge den 33-årige mannen ett längre fängelsestraff.

Drar andra slutsatser än tingsrätten
Domslutet blir på sätt och vis inverterat då hovrätten vid sin bevisvärdering kommer fram till andra slutsatser än vad tingsrätten gjorde. Hovrätten menar att vissa uppgifter från målsägandena får bedömas med försiktighet och kommer fram till att 33-åringen inte är överbevisad om brott. 30-åringen bedöms dock vara skyldig till brott i samband med sammanstötningarna – grov misshandel.

Hovrätten menar att den grova misshandeln som 30-åringen gjort sig skyldig till har ett högt straffvärde. Därför döms han till fängelse i tre år. Han förpliktigas även att utge omkring 400 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

Hovrättsdomen är emellertid inte enhällig, en nämndeman är skiljaktig beträffade 33-åringens knivvåld mot en av personerna och vill att han döms för grov misshandel till fängelse i ett år och sex månader.

Skadestånd väntar?
33-åringen har varit frihetsberövad under en längre tid och har nu möjlighet att ansöka om ersättning hos Justitiekanslern. Fram till dags dato kring eftermiddagstid har myndigheten emellertid inte erhållit någon ansökan från honom.

30-åringen har å sin sida överklagat hovrättens dom i hopp om lindring. Högsta domstolen har ännu inte fattat något beslut om prövningstillstånd i målet.

Hovrätten över Skåne och Blekinges målnummer är B 2077-16. Högsta domstolens målnummer är B 5374-16.

 

Nya åldersuppgifter leder inte till resning i våldtäktsmål

Högsta domstolen avslår resningsansökan. © Crimecentral

Högsta domstolen avslår resningsansökan. © Crimecentral

Den unge mannen bedömdes vara 16 år gammal när han deltog vid en bestialisk gruppvåldtäkt, något som gjorde att påföljden blev förhållandevis mild. Nytillkomna uppgifterna gjorde dock gällande att han var flera år äldre än så, vilket gjorde att en ansökan om resning aktualiserades. I oktober avslogs den dock av Högsta domstolen som ansåg att det saknades stöd i lag och praxis för att bevilja den.

Resningsärenden i brottmål brukar i huvudsak handla om att nya omständigheter eller bevis framkommit som motiverar att skuldfrågan prövas på nytt. I det här fallet var den rättsliga frågan dock om resning kan beviljas för att på nytt bedöma endast påföljdsfrågan till nackdel för den tilltalade.

Utsattes för grov våldtäkt
Det var i september i fjol som en ung kvinna blev utsatt för en gruppvåldtäkt av ett antal så kallade flyktingbarn. Hon lyckades tillkalla hjälp varpå ett antal misstänkta personer kunde gripas.

Tre unga män ställdes inför rätta varav  den i resningsärendet aktuelle gärningsmannen i november 2015 dömdes för delaktighet i den grova våldtäkten. Flyktingbarnet uppgav att han var född år 1999 och således endast bara 16 år gammal när våldtäktsbrottet begicks. Det gjorde att straffet för honom blev förhållandevis milt – sluten ungdomsvård i nio månader.

Dessutom dömdes flyktingbarnen att betala skadestånd till målsäganden. Månaden därpå fastställde Svea hovrätt domen mot honom.

Ny utredning motiverade resningsansökan
Sedan hovrättsdomen vunnit laga kraft framkom nya uppgifter från Interpol om den unge mannens ålder. Informationen gjorde gällande att han var fyra år äldre än vad man utgått ifrån vilket föranledde Riksåklagaren att överlämna en resningsansökan till Högsta domstolen med en begäran om att målet skulle resas och tas upp till ny prövning för att på nytt bedöma vilket straff mannen skulle få.

Ingen resning
Enligt rättegångsbalken får resning beviljas om de nya omständigheterna och bevisen sannolikt skulle ha lett till att brottet hänförts under en väsentligt strängare straffbestämmelse än den som tillämpades vid det lagakraftvunna avgörandet. Riksåklagaren argumenterade emellertid för att en annan påföljdsbestämmelse skulle ha tillämpats, och det är något som Högsta domstolen menar inte kan utgöra grund för resning med hänvisning till avsaknad av stöd i lag samt praxis. Därmed avslogs Riksåklagarens resningsansökan. Beslutet att neka resning var enhälligt.

Resningsärendet har målnummer Ö 3278-16 vid Högsta domstolen.