Klart med ny rättegång mot Kaj Linna

Brödernas gård i Kalamark. © Polisen

Kaj Linna, dömd till livstids fängelse mot sitt nekande, beviljades i december 2016 resning för mordet och rånet som begicks i Kalamark 2004. Men det är först nu som det verkligen står klart att det blir en ny rättegång om det brutala rånmordet. Åklagaren lämnade det formella beskedet till hovrätten idag.

Kaj Linna har via sin advokat yrkat att åtalet för mord och grovt rån ska ogillas. Kammaråklagare Jens Göransson bestrider dock försvarets ändringsyrkanden och således blir det upp till domstolen att avgöra målet efter att ha tagit del av parternas bevisning.

Hovrätten planerar preliminärt att inleda sin huvudförhandling i målet den 9 maj.

Lömskt rånmord
Det var den 14 april 2004 i byn Kalamark i Piteå kommun som någon berövade Roger Lindberg livet genom att rikta upprepade slag med ett tillhygge av trä mot hans huvud för att senare binda honom respektive tejpa över hans hals samt underkäke. Slutligen täckte rånaren över kroppen med flera tunga säckar.

Den överlevande brodern anträffas av personal från hemtjänsten först ett och ett halvt dygn senare. Han hade blivit utsatt för grov misshandel med samma trätillhygge som sin bror. Förövaren kom endast undan med en smärre summa pengar.

Dömd på indicier
Kaj Linna dömdes av Hovrätten för Övre Norrland den 18 mars 2005 för mord, grovt rån och stöld – samtliga brott mot sitt nekande. Inget annat straff än livstids fängelse ansågs kunna komma på fråga. Domstolen dömde honom även att utge skadestånd till den överlevande brodern.

Någon teknisk bevisning som på ett otvivelaktigt sätt binder Kaj Linna till brotten existerar inte. Inte heller finns det några vittnen som gjort direkta iakttagelser som kan koppla honom till byn Kalamark. Det som var av central betydelse för den fällande domen var uppgifterna från det så kallade huvudvittnet. Han uppgav att Kaj Linna på ett detaljerat sätt berättat för honom om hur han planerade att göra en stöt mot bröderna. Även uppgifter om en resa som de båda skulle ha företagit till byn Kalamark en dag före mordet ansågs utgöra ett indicium mot den livstidsdömde 54-åringen.

Försämrat bevisläge
Med åren har det emellertid framkommit nya omständigheter som enligt Högsta domstolen gör att man kan sätta frågetecken kring trovärdigheten och tillförlitligheten av huvudvittnets avgörande uppgifter. En analys av uppkopplingsmöjligheterna ger vid handen att det är praktiskt taget omöjligt för huvudvittnet att ha befunnit sig på den så kallade avvärjningsresan. Till detta kommer att huvudvittnet ändrat vissa av de uppgifter han lämnade under hovrättsrättegången.

Ny rättegång väntar
Kaj Linna hade hoppats på att åklagaren skulle medge ändringsyrkandena – då hade han varit ett steg närmare att friges från livstidsstraffet. Men så blev det alltså inte. Kammaråklagare Jens Göransson lämnad idag in en preliminär bevisuppgift i kombination med ett yttrande till hovrätten.

Av handlingen framgår att åklagaren åberopar samma bevisning som i de tidigare rättegångarna, det innefattar både den muntliga och skriftliga bevisningen.

Den kompletterande mordutredningen är emellertid ännu inte klar, understryker åklagaren. Bland annat är det telefonuppkopplingar som ska analyseras.

Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 1138-16.

Kaj Linna vill friges i väntan på kompletterande mordutredning

Kalamark utanför Piteå där rånmordet inträffade. © Crimecentral

Kaj Linna beviljades i december resning för det så kallade Kalamarksmordet och en ny rättegång kan därmed vara stundande. Men i väntan på att den kompletterande utredningen om det uppmärksammade dådet slutförs bör han friges från anstalten. Det menar hans advokat Thomas Magnusson i ett yttrande som hovrätten tog emot i slutet av förra veckan.

Bakgrunden har att göra med att förundersökningen om det 13 år gamla mordfallet har öppnats på nytt efter beslut av ansvarig åklagare. Den kompletterande utredningen syftar till att ge kammaråklagare Jens Göransson bättre underlag att fatta beslut på rörande rättsprocessen i hovrätten.

Det är emellertid oklart vilka nya utredningsåtgärder som vidtagits, eller kommer att vidtas, eftersom kammaråklagaren varit återhållsam med information om ärendet. Enligt ett pressmeddelande ska det dock röra sig om både nya förhör och ny teknisk undersökning.

Arbetet med den nya utredningen drar ut på tiden och åklagaren har därför begärt anstånd med att delge hovrätten nödvändig information. I väntan på att åklagaren kommer med sitt beslut vill Kaj Linna friges från anstalten.

Thomas Magnusson ställer sig tveksam till vad som går att få ut av den nyöppnade förundersökningen. Försvaret pekar på skyndsamhetskravet samt att det finns osäkerheter kring det så kallade huvudvittnets uppgifter i målet.

”Sammanfattningsvis gör Kaj Linna gällande oavsett vad hovrätten tar för beslut i anståndsfrågan att tillämpningen av skyndsamhetskravet, proportionalitetsprincipen och med beaktande av bevisläget, oavsett brottets allvar att det föreligger skäl att inhibera Kaj Linnas verkställighet av det fängelsestraff som han dömts till”, skriver advokaten i den tvåsidiga handlingen.

När hovrätten kommer ta ställning till frågan om inhibition samt aktuell anståndsbegäran är inte känt.

Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 1138-16.

17-åring anlade brand på sitt asylboende

Sängen i rummet fick brandskador. © Polisen

Den 17-årige asylsökaren från Afghanistan var missnöjd med situationen på sitt asylboende i den lilla orten Janstorp i Skurups kommun. Som en sista utväg tände han helt sonika eld på sin säng, en eftermiddag i oktober 2016. I måndags dömdes han för mordbrand av Ystads tingsrätt.

Åklagare Josefin Sävlund väckte åtal för mordbrand eftersom hon menade att gärningen innebar fara för andras liv eller hälsa. I målet råder det ingen tvekan om att 17-åringen verkligen antänt ett lakan i sin säng. Han har emellertid förnekat att han formellt sett skulle ha gjort sig skyldig till mordbrand.

Ville ha förbättrade villkor
Det var den 6 oktober 2016 som branddådet kom att äga rum. Vid den här tidpunkten fanns bara ett fåtal personer närvarande på hemmet. 17-åringen tog en tändare och antände ett lakan i sängen – till synes av ren frustration. Därefter gick han ut och informerade boendepersonal om brottet. Något som ledde till att branden snabbt kunde släckas. Skadorna som branden orsakade kan inte beskrivas som annat än måttliga.

Asylsökaren har förklarat sin gärning med att han var missnöjd över boendesituationen och helt enkelt ville få uppmärksamhet av personalen.

Ungdomsvård och ungdomstjänst
Ystads tingsrätt kommer fram till att de formella rekvisiten för brottet är uppfyllda och dömer honom således i enlighet med åtalet. Påföljden blir ungdomsvård samt ungdomstjänst, bland annat med hänsyn till att han var 16 år gammal när brottet begicks. Den förstnämnda påföljden kommer även med en särskild föreskrift om att 17-åringen ska följa det ungdomskontrakt som upprättats. Tändaren som användes vid branddådet förklarades förverkad.

Den unge mannen är sedan en tid tillbaka boende på ett annat HVB-hem i Skåne.

Ystads tingsrätts målnummer är B 2578-16.

Knivdådet i Skellefteå avgörs av hovrätten

Blodspår säkrades på brottsplatsen. © Polisen

Grovt våld utspelade sig i bostadsområdet Morö Backe i Skellefteå i oktober förra året och slutade med att en 20-årig man avled. En 25-årig man åtalades för mord men friades med hänsyn till nödvärnsrätt. Senare under året kommer sannolikt Hovrätten för Övre Norrland att avgöra målet efter att målsägandena överklagat den friande domen.

Var det ett fall av uppsåtligt dödande i form av mord eller dråp som skedde den där natten i oktober? Eller hade den 25-åringe mannen som utdelade de dödande knivhuggen nödvärnsrätten på sin sida? Hovrätten i Umeå har flertalet viktiga frågeställningar att ta ställning till innan avgörandet fälls.

Knivskars till döds vid rånförsök
Den tragiska händelsen utspelade sig vid midnatt natten mellan den 8 och 9 oktober förra året. Två grupperingar hade stämt träff för att göra upp om en narkotikaaffär, men vad den ena konstellationen, bestående av två män som som anlände med bil, inte visste var att ett rån planerats mot dem.

25-åringen utsattes för rånangrepp av en maskerad 20-åring och försvarade sig med att gå till motattack. Våldsamheterna ledde till att 20-åringen, som hade invandrarbakgrund, knivskars till döds med flera knivhugg.

25-åringen kom att åtalas för mord och tre andra personer, två kvinnor och en man från den andra grupperingen, för försök till rån. Även andra brott ingick i åtalet.

Skellefteå tingsrätt meddelade emellertid en frikännade dom mot 25-åringen avseende det dödliga våldet. Han ansågs ha haft rätt att bruka nödvärn.

Åklagaren överklagade inte
När överklagandetiden löpte ut stod det klart att kammaråklagare Andreas Nyberg avstått från att överklaga den friande delen av domen mot 25-åringen. Målsägandena utnyttjade dock sin möjlighet att överklaga vilket innebär att det är upp till hovrätten att pröva åtalet om mord.

Att målsägandesidan överklagar trots att åklagaren avstår är ett ovanligt förfarande men det har inträffat tidigare.

Målsägandesidan vill inte kommentera
Vi har hört av oss till målsägandebiträdet, advokat Fredrik Björk, för att ställa några frågor kring målet och rättsprocessen, bland annat vad som gjort att målsägandena fattade beslut om att överklaga domen. Advokaten har emellertid avböjt att svara på Crimecentrals frågor.

– Beklagar men jag lämnar inga ytterligare kommentarer i ärendet, skriver Fredrik Björk i ett mejlsvar.

Crimecentral har även sökt 25-åringens offentlige försvarare, advokat Jens Nyström, för kommentarer.

Kommer avgöras vid ett senare tillfälle
Målet är färskt hos hovrätten och några huvudförhandlingsdagar ska ännu inte vara inplanerade. Tingsrättens huvudförhandling tog tre dagar i anspråk.

Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 91-17.

Läs också:
25-åring frias från mord – anses ha agerat i nödvärn

46-åring frias från bostadsinbrott i Östersund

Villan på Odlarvägen som utsattes för inbrottet. © Polisen

En rumänsk medborgare åtalades för delaktighet i ett bostadsinbrott där bevisningen bland annat bestod av vittnesiakttagelser och skospår. Men tingsrätten väljer att frikänna mannen från anklagelserna – bevisningen anses inte vara tillräckligt stark.

Det var på Odlarvägen i Östersund som en eller flera gärningsmän den 6 november förra året begick ett bostadsinbrott i en villa. Mannen i hushållet kom hem från ett ärende och vid sin hemkomst hörde han ljud från övervåningen. Det gick snabbt upp för honom vad det var frågan om; bostaden hade haft påhälsning från en eller flera inbrottsjuvar.

När målsäganden tittade ut såg han två män som avlägsnade sig från brottsplatsen. När polis kom till adressen kunde den 46-årige mannen gripas i närområdet efter viss spaning. Sedan kom det inte att dröja många veckor innan han också åtalades för delaktighet.

46-åringen har helt förnekat brott.

Otillräcklig bevisning
Östersunds tingsrätt konstaterade i sin dom att det inte presenterats utredning som binder 46-åringen till brottsplatsen och själva utförandet av inbrottet. Förstahandsyrkandet om ansvar för grov stöld ogillas därför. När det gäller åklagarens andra yrkande avseende medhjälp till grov stöld kommer domstolen fram till att bevisningen även i den delen är otillräcklig och frikänner således 46-åringen från åtalet i dess helhet.

Blir kvar i riket
46-åringen är rumänsk medborgare och åklagaren ville att han, vid händelse av fällande dom, skulle utvisas på livstid. Eftersom 46-åringen inte döms för brott utvisas han inte heller. Mannen saknade samordningsnummer vid rättsprocessen och Crimecentral har inga närmare uppgifter om hans förehavanden.

Domen blev inte överklagad, enligt information från domstolen.

Målnummer vid Östersunds tingsrätt är B 2660-16.

750 000 i skadestånd till 44-åring som friades från skakvåld

Mattias, 44, dömdes först till flera års fängelse för babymisshandel – och efter avtjänat straff friades han helt från anklagelserna. För ett par månader sedan meddelade Justitiekanslern beslut i hans skadeståndsärende – Mattias får 750 000 kronor för det lidande som brottsmisstanken och frihetsberövandet inneburit.

I målet var även Mattias fru, idag 40 år gammal, misstänkt och åtalad för att grovt misshandlat parets gemensamma dotter, född i oktober 2007. Hon frikändes emellertid av tingsrätten och domen mot henne fastställdes av hovrätten. Båda föräldrarna har förnekat att de misshandlat sin dotter.

Dömdes för skakvåld av sitt barn
Brotten mot babyn skulle enligt åklagaren ha inneburit att hon åsamkats bland annat flertalet benbrott och flera inre blödningar. I januari 2008 dömde Stockholms tingsrätt Mattias för grov misshandel till ett års fängelse. Domen kom senare att skärpas till fyra års fängelse av Svea hovrätt. Högsta domstolen beviljade honom inte prövningstillstånd. Fängelsestraffet började Mattias avtjäna under sommaren 2010 och enligt principen om villkorlig frigivning ska han blivit frigiven efter att ha avtjänat två tredjedelar av de fyra åren.

Friades från babymisshandel
En ansökan om resning kom att aktualiseras sedan nya uppgifter framkommit. I slutet av 2013 beviljades han resning av Högsta domstolen och en ny rättsprocess inleddes. Det som kom att bli avgörande var nya uppgifter i form av utlåtanden och analysbesked. Samma hovrätt som fällde Mattias för det grova brottet kom i mars 2015 helt att fria honom.

Krävde tio miljoner – får en bråkdel
Det belopp 44-åringen erhåller av staten är långt ifrån den summa som han ursprungligen krävde av Justitiekanslern. Efter att ha frikänts från de grova anklagelserna krävde mannen 10 000 000 kronor i lidandeersättning enligt frihetsberövandelagen. Därtill ville han även ha 829 400 kronor med anledning av förlorad arbetsförtjänst samt 102 729 kronor för utgifter. Sist begärde han också ersättning för ombudskostnader med 28 114 kronor.

Staten, genom Justitiekanslern, är dock inte beredd att ge 44-åringen mer än 750 000 kronor i ersättning för det lidande som frihetsberövandet inneburit för honom. Förutom skadeståndet får han även 9 924 kronor i ersättning för ombudskostnader. Myndigheten ger honom inte en krona för den påstådda ekonomiska skadan avseende förlorad arbetsförtjänst då 44-åringen inte har förmått styrka detta genom tillräcklig utredning. Någon ersättning för de påstådda utgifterna får han heller inte.

Beslutet i ärendet kan inte överklagas men den 44-årige pappan har möjlighet att stämma staten och yrka på ytterligare skadestånd.

Mattias heter egentligen någonting annat.

Diarienumret på skadeståndsärendet är 3300-16-41.

25-åring frias från mord – anses ha agerat i nödvärn

Rånförsöket slutade med dödlig utgång. © Crimecentral

En norsk medborgare åtalades för att ha huggit ihjäl en 20-åring efter att ha blivit utsatt för ett rånangrepp. Men tingsrätten menar att 25-åringen haft nödvärnsrätten på sin sida och frikänner honom således från åtalet om mord. En annan man fälls dock för rånförsök.

Domen från Skellefteå tingsrätt skulle egentligen ha offentliggjorts den 23 december, men av allt att döma fick hög arbetsbörda domstolen att flytta fram datumet för domen en vecka. Att 25-åringen frikänns var väntat eftersom han redan släppts fri från häktet efter beslut av rätten.

Rånförsök spårade ur
Det var vid midnatt natten mellan den 8 och 9 oktober förra året som våldsscenerna i bostadsområdet Morö Backe kom att utspela sig. Två män hade stämt träff med ett ungdomsgäng för att göra upp om en narkotikaaffär. Vad duon inte visste var att gänget planerade att råna dem.

När de två kamraterna anlände till den förutbestämda platsen blev de angripna varav en 20-årig man med invandrarbakgrund – maskerad och beväpnad med kniv – gick till attack mot bilföraren.

Tumult uppstod och i samband med det knivskars 25-åringen och 20-åringen – av varandra – och den yngre mannen avled senare på sjukhus med anledning av de skador han ådrog sig. De två männen som anlände med bil kunde gripas i nära anslutning till platsen och senare kunde två kvinnor, båda 18 år, samt en till man, 20 år gammal, frihetsberövas. De tre sistnämnda misstänktes alla tillhöra den så kallade rångrupperingen.

Erkänner respektive förnekar brott
25-åringen har erkänt att han agerat på det sätt som åklagaren påstått, men har förnekat att han gjort sig skyldig till brott med hänvisning till nödvärn. Offrets kumpan har erkänt försök till rån. De tilltalade kvinnorna har båda förnekat delaktighet och kännedom om rånförsöket.

Kamraten till den tilltalade 25-åringen var inledningsvis misstänkt för inblandning i knivvåldet som ledde till 20-åringens död men kom att avföras efter någon veckas utredning.

Anses ha haft rätt till nödvärn
Tingsrätten påpekar att 25-åringen lämnat en lång och väl sammanhållen berättelse om vad som utspelat sig på parkeringsplatsen den ödesdigra natten. Enligt den mordåtalade mannens egna uppgifter blev han angripen med kniv under hela händelseförloppet och han har berättat att han fruktade för sitt liv. Skellefteå tingsrätt ifrågasätter inte hans uppgifter utan drar slutsatsen att han i den situationen haft rätt att använda nödvärn.

”Åklagaren har således inte förebringat tillräcklig bevisning för att [25-åringens] nödvärnsinvändning ska framstå som obefogad. [25-åringen] ska därför inte fällas till ansvar i enlighet med åtalet”, skriver tingsrätten i sin dom.

En nämndeman är skiljaktig när det kommer till motiveringen avseende mordåtalet och menar att 25-åringen förvisso använt mer våld än han varit berättigad till, men att han ändå ska frias med hänvisning till så kallad nödvärnsexcess.

Dagsböter, skyddstillsyn och samhällstjänst
25-åringen döms dock för ringa narkotikabrott och rattfylleri till 8 800 kronor i dagsböter. Böterna anses helt erlagda eftersom han suttit frihetsberövad under ett par månader.

Den andre 20-åringen som deltog i angreppet mot duon döms för försök till rån och ringa narkotikabrott till skyddstillsyn som också kombineras med samhällstjänst. Han har tidigare begått en brutal misshandel och hans delaktighet i våldsamheterna på Morö Backe begicks under prövotid.

De båda 18-åriga kvinnorna frias från åtalet om rånförsök, rätten anser inte att bevisningen är övertygande nog för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att de haft uppsåt till gärningen. En av kvinnorna döms dock för två fall av ringa narkotikabrott samt misshandel eftersom hon knivskurit 25-åringens kamrat i samband med den tumultartade situationen. Påföljden för henne blir skyddstillsyn. Den andra kvinnan straffas med 1 500 kronor i dagsböter för ringa narkotikabrott.

Överklagas inte
Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten har ansvarig åklagare, Andreas Nyberg, bestämt sig för att avstå från att överklaga domen i den delen som berör mordåtalet.

– Jag har nu gått igenom och analyserat domen. Då jag inte kan förvänta mig att hovrätten kommer till ett annat beslut än tingsrätten kommer jag inte att överklaga tingsrättens friande dom, säger kammaråklagare Andreas Nyberg i ett pressmeddelande.

Det återstår ännu att se om övriga delar i domen kan komma att överklagas.

Skellefteå tingsrätts målnummer är B 1124-16.

Ny rättegång om Kalamarksmordet

Högsta domstolen beviljar Kaj Linna en ny rättegång. © Crimecentral

Det kommer bli en ny rättegång om det så kallade Kalamarksmordet som begicks 2004 utanför Piteå, meddelar Högsta domstolen idag. Nya bevis och omständigheter har framkommit som motiverar att frågan om Kaj Linna är skyldig prövas på nytt av hovrätten.

Högsta domstolen har haft resningsärendet under handläggning i lite drygt ett års tid nu och under torsdagen offentliggjordes beslutet. Det aktuella beslutet grundar sig på material tillhörande Kaj Linnas fjärde resningsansökan, som bland annat innehåller nya uppgifter från det så kallade huvudvittnet.

Nya uppgifter frambringar tvivel
De nya uppgifterna, som bland annat handlar om syftet med en påstådd resa som huvudvittnet företagit tillsammans med Kaj Linna, gör att Högsta domstolen ställer sig något tvekande till bevisvärdet av de avgörande vittnesuppgifterna.

”[Huvudvittnets] vittnesmål har varit avgörande för den fällande domen. Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga”, skriver Högsta domstolen i beslutet. Sammantaget finns det nu synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kaj Linna gjort sig skyldig till mord respektive grovt rån i Kalamark.

Hävdar sin oskuld
Kaj Linna har genomgående under såväl förundersökning som rättegångar med emfas hävdat att han är oskyldig till de brott som åklagaren lagt honom till last. Den inställningen har han vidhållit i media och under resningsprocesser och nu kommer han få en ny chans att bli frikänd. Mycket pekar på att en friande dom kommer meddelas någon gång under nästkommande år.

Fortsatt dömd för Konsuminbrott
En enig tingsrätt respektive hovrätt dömde Kaj Linna för mord och grovt rån avseende brotten i Kalamark  som begicks i april 2004. Han dömdes även, tillsammans med huvudvittnet, för stöld beträffade ett inbrott som skedde mot Konsum i Arjeplog fyra år innan Kalamarksmordet. Den delen av domen – som på dagen föll för 12 år sedan – omfattas inte av resningen.

Enligt resningsbeslutet finner Högsta domstolen dock inte skäl att fatta beslut om inhibition av Kaj Linnas pågående fängelsestraff.

Hovrätten för Övre Norrland kommer nu att påbörja arbetet med att planera en ny huvudförhandling i målet.

Högsta domstolens målnummer är Ö 5257-15.

Läs också:
Livstidsdömd får inget gehör av Riksåklagaren

29-åring som begick tortyrmisshandel i Umeå kan friges nästa år

Polisen har märkt ut det ungefärliga området för våldsdådet. © Polisen

Misshandeln i Umeå i februari i år var lömsk och hänsynslös. En 29-årig man lockade med sig sitt offer till en gång- och cykelväg för att där brutalt misshandla honom och dra loss ett par av hans tänder. Redan nästa år kan 29-åringen bli villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff.

Överfölls i bostadsområde
Det var i Umeåstadsdelen Ersboda vid kvällstid den 23 februari i år som offret, en idag 25-årig man med missbrukarumgänge, träffade på gärningsmannen. Tillsammans slog de följe till en gång- och cykelväg där den brutala misshandeln utbröt. 25-åringen slogs till marken och fick emottaga slag med järnrör. Under misshandeln använde gärningsmannen sig av en tång för att dra ut en tand från offret och allvarligt skada en annan tand.

29-åringen figurerade som misstänkt i utredningen relativt snabbt men det var först flera månader senare som åklagaren ansåg att bevisläget var starkt nog för att väcka åtal. Till en början var misshandelsoffret inte beredd att peka ut 29-åringen, men hänvisning till rädsla.

Den för polisen ökände 29-åringen var allt annat än intresserad av att lämna utförliga svar i polisförhör.

– Jag förnekar brott och utöver det har jag ingen kommentar, svarade 29-åringen upprepade gånger enligt förhörsprotokollen som Crimecentral tagit del av.

Fick sänkt straff
Umeå tingsrätt kom i somras fram till att 29-åringen skulle dömas för den grova misshandeln, med brottsoffrets utpekande som huvudsaklig grund. Utöver det dömdes han också för ringa narkotikabrott och två fall av brott mot den så kallade knivlagen.

Åklagaren ville ha den tilltalade fälld för synnerligen grov misshandel men domstolen menade att omständigheterna vid våldsdådet inte var tillräckligt försvårande. Den samlade brottsligheten uppgick enligt tingsrätten till fängelse i tre år.

Hovrätten kom fram till samma slutsats i fråga om skuld samt rubricering men menade att straffvärdet var lägre än det av tingsrätten utdömda. Påföljden mildrades till fängelse i två år och tre månader.

29-åringen var dock inte nöjd med strafflindringen utan valde att gå vidare till Högsta domstolen med förhoppningar om prövning i den högsta instansen. Det hade han dock inget för eftersom Högsta domstolen nekade honom prövningstillstånd.

Kan vara en fri man nästa år
Den här tiden nästa år kan 29-åringen vara en fri man. Han började avtjäna sitt straff redan samma dag som avslagsbeslutet från Högsta domstolen meddelades – nämligen den 15 september 2016. Det framgår av det strafftidsbeslut som Kriminalvården upprättat med anledning av fängelsedomen.

Det tidigaste datum för frigivning i hans fall är 11 december 2017, under förutsättning att han inte ställer till med något allvarligare på exempelvis anstalten. Skulle han friges detta datum har han dock en prövotid som löper fram till i december 2018.

Grov återfallsförbrytare
29-åringen har en lång historia av våldsbrott och missbruk bakom sig. Som tonåring fick han sin första misshandelsdom sedan dess har de begångna brotten samt misstankarna om brott duggat tätt.

I september 2007 var han misstänkt för rån, men misstanken avskrevs senare. Året därpå var han huvudmisstänkt i utredningen om det så kallade Grisbackamordet där en annan brottsbelastad missbrukare knivhöggs till döds. Först två år senare beslutade kammaråklagare Stina Westman att avföra den mordmisstänkte mannen från förundersökningen. I samband med mordutredningen uppdagades att 29-åringen gjort sig skyldig till en annan knivskärning, något han också kom att dömas för 2009. Men efter fängelsevistelsen fortsatte återfallsförbrytaren med sin kriminella verksamhet.

I samband med ett åtal 2012 lät Frivården inge ett yttrande till domstolen där det framgick att man identifierat ett antal kriminologiska riskfaktorer hos 29-åringen. Man nämnde hans missbruksproblematik, den tidigare brottsbelastningen, att han saknade sysselsättning samt inkomst. Frivården påpekade också att det inte verkade finnas motivation hos 29-åringen att försöka bryta sitt destruktiva leverne.

Huruvida 29-åringens liv någon gång kommer ändra inriktning återstår ännu att se.

Målnumret vid Umeå tingsrätt är B 470-16. Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 603-16. Högsta domstolens målnummer är B 4173-16.

Läs också:
Hovrätten mildrar dom för återfallsförbrytare

Kristina, 46, slogs ihjäl på sin arbetsplats – läs polisens anmälan om hotellmordet här

Det har gått 20 år sedan mordet på Wisby Hotell där en nattportier slogs ihjäl efter att ha överraskat en eller flera inbrottstjuvar. Polisen har ännu inte gett upp hoppet om en lösning – men den långa tidsutdräkten talar inte för att någon kommer kunna lagföras för dådet. Här kan du ta del av den polisanmälan i ärendet som Crimecentral begärde ut för flera år sedan.

Av polisens egen anmälan framgår att en hotellanställd kom till Wisby Hotell vid 05:45 på torsdagsmorgonen den 12 december 1996. Han lade märke till att Kristina Olofsson inte fanns i receptionen. Kort därefter återfann han den döda kroppen efter henne i en korridor i den administrativa avdelningen av hotellet. Polisen kallas till Wisby Hotell och agerar snabbt – vid sextiden på morgonen är fyra poliser på plats och jakten på gärningsmannen eller gärningsmännen inleds.

När anmälan begärdes ut meddelade kriminalkommissarie Magnus Frank att några delar hade strukits över med hänvisning till förundersökningssekretess. Det verkar i huvudsak röra sig om information som finns antecknad om förhållandena på brottsplatsen. Bland annat nämns ingenting om mordvapnet – bultsaxen – som återfanns på brottsplatsen.

Genom att klicka på denna länk kan du läsa samt ladda hem den tvåsidiga polisanmälan om hotellmordet som upprättades på torsdagsmorgonen den 12 december 1996. Crimecentral har valt att maskera namnet på den servitör som hittade mordoffret.

Läs också:
Hotellmordet fortfarande olöst efter 20 år