Ingen tredje rättegång om kidnappningsförsök – dom mot 59-åring står fast

Högsta domstolens beslut innebär slutpunkten. © Crimecentral

Högsta domstolens beslut innebär slutpunkten. © Crimecentral

Dömd mot sitt nekande för försök till olaga frihetsberövande och stöld – av två domstolar. Den 59-årige mannen från Skellefteå har inte vunnit några rättsliga framgångar i tingsrätt eller hovrätt – och för någon vecka sedan kom den senaste motgången. Högsta domstolen avslog hans begäran om en tredje rättegång.

Den 11 augusti meddelade Högsta domstolen beslutet i målet om prövningstillstånd och eftersom begäran avslogs fick det till följd att att hovrättsdomen vann laga kraft. Det betyder i det här fallet att den 59-årige mannen nu har överlämnats till den rättspsykiatriska vården.

Tonårig flicka överfölls under joggingtur
Det var under sin sedvanliga motionsrunda i centrala delarna av Skellefteå som den 16-åriga flickan blev överfallen av den äldre mannen. Med våld och verbala påtryckningar försökte han få in henne i sin skåpbil, men flickan gjorde motstånd och det brottsliga förfarandet avbröts från mannens sida. Den unga kvinnan blev omskakad av händelsen och delvis skadad men kunde lämna upplysningar till polisen vilket gjorde att man snabbt kunde gripa den utpekade 59-åringen.

Dömd av två instanser
Den dömde mannen har konsekvent förnekat att han gjort sig skyldig till dådet. Mot hans nekande finns dock målsägandens utpekande av honom och hennes beskrivning av hans säregna bil. Både tingsrätt och hovrätt har gjort bedömningen att flickans berättelse är tillförlitlig och trovärdig. Förutom kidnappningsförsöket dömdes 59-åringen också för att ha stulit en husvagn under föregående år. Påföljden för de båda brotten blev rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

59-åringen överklagade hovrättsdomen via sin försvarsadvokat med förhoppning om en för honom mer förmånlig bedömning.

Inga skäl för tredje rättegång
Högsta domstolen betonar att det krävs prövningstillstånd för att instansen ska pröva överklagandet, något som får meddelas om det bedöms vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Till detta kommer också principen om att prövningstillstånd får meddelas om det finns synnerliga skäl.

Något skäl att meddela prövningstillstånd har inte kommit fram, beslutar instansen efter att man gjort en genomgång av materialet. Bakom avslagsbeslutet står justitierådet Johnny Herre.

Högsta domstolens målnummer är B 3832-16.

Läs också:
Hovrätten fastställer dom för kidnappningsförsök
58-åring vill frikännas från kidnappningsförsök
Äldre man döms för att ha försökt föra bort 16-årig flicka

Hovrätten mildrar dom för återfallsförbrytare

En 29-åring med ett omfattande belastningsregisterutdrag åtalades för en väldigt hänsynslös misshandel begången i Umeå i februari månad i år. Tingsrätten straffade honom med tre års fängelse – men efter att hovrätten prövat målet sänks nu straffet för återfallsförbrytaren.

Våldshandlingen som åtalet i huvudsak omfattade begicks i februari i år i stadsdelen Ersboda mot en idag 25-årig man som, likt gärningsmannen, rör sig i missbrukarkretsar.

Någon vecka efter våldsdådet figurerar 29-åringen som misstänkt i utredningen och den 1 mars anhölls han efter åklagarbeslut. Frihetsberövandet den gången varade dock inte länge – bevisningen höll inte för att begära honom häktad.

Överfölls utomhus
Det var den 23 februari i år som den 25-årige mannen utsattes för den tortyrliknande misshandeln. Gärningsmannen överföll 25-åringen och utdelade slag mot honom med ett järnrör eller järnrörsliknande föremål och i samband med misshandeln drog han även ut en av målsägandens framtänder med en tång, varvid ytterligare en annan framtand kom att skadas allvarligt.

Inledningsvis fanns det indicier som pekade mot den 29-årige Umeåbon men inte tillräckligt för att åklagaren kunde gå vidare och begära honom häktad. Offret var till en början inte beredd att peka ut vem som låg bakom misshandeln, men ändrade sig senare vilket möjliggjorde att åklagaren kunde väcka åtal.

Döms på brottsoffrets utpekade
Tingsrätten konstaterade att den tekniska bevisningen i målet är ”obefintlig” men att målsägandens trovärdiga vittnesmål i kombination med övriga kända omständigheter bevisar att 29-åringen utförde gärningen, trots att han förnekat brottet. 29-åringen dömdes även att utge 61 600 kronor i skadestånd till sitt offer.

Yrkade på ansvar för synnerligen grov misshandel
Åklagaren ville att domstolen skulle döma 29-åringen för synnerligen grov misshandel och skrev i sin stämningsansökan att 29-åringens handling visat prov på ”synnerlig hänsynslöshet och utsatt [25-åringen] för synnerligt lidande”. Umeå tingsrätts bedömde dock att omständigheterna inte var tillräckligt försvårande för att den grövsta rubriceringen av misshandelsbrott ska kunna komma på fråga. 29-åringen dömdes därför för grov misshandel samt för ett par betydligt mindre allvarliga brott, nämligen ringa narkotikabrott och två fall av brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Känd våldsverkare – tidigare mordmisstänkt
29-åringen har en lång historia av missbruk och kriminalitet bakom sig. I tonåren fick han sin första dom och sedan dess har belastningsregistret fortsatt att öka i omfattning.

Det grövsta brott han varit delgiven misstanke för är det så kallade Grisbackamordet i Umeå som begicks i november 2008. I samband med den utredningen framkom uppgifter om att 29-åringen gjort sig skyldig till ett annat knivdåd samma år vilket kom att rubriceras som försök till dråp. 2009 dömdes han till fyra års fängelse av hovrätten.

Några år senare var han huvudmisstänkt för att ha huggit en man i ryggen på en Maxrestaurang i samma stad. Påtagligt besvärande indicier till trots friades han av både tingsrätt och hovrätt – ingen på eller i närheten av restaurangen kunde peka ut honom som gärningsman.

Hovrätten fastställer domen i stort
Den här gången skördar återfallsförbrytaren dock inte några stora rättsliga framgångar. Hovrätten för Övre Norrland tog del av samma bevisning som tingsrätten gjorde – ingen ny bevisning åberopades.

Precis som underrätten finner hovrätten det ställt utom rimligt tvivel att våldsdådet begicks av 29-åringen. Det treåriga fängelsestraffet som tingsrätten utdömde mildras emellertid till två år och tre månader. Hovrätten menar förvisso att misshandeln inneburit ett allvarlig angrepp mot 25-åringen, men att strafflängden bör sättas lägre än det som tingsrätten kommit fram till. Skadeståndsbeloppet höjs också något, till 62 800 kronor.

Crimecentral har för avsikt att återkomma med en längre artikel om 29-åringen och de brott han konstaterats – eller misstänks – ha begått.

Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 603-16.

Rånade verkställande direktör på spelbolag – döms till fängelse

VD:n fick sin bilruta krossad vid rånet.

VD:n fick sin bilruta krossad vid rånet. © Polisen

Den verkställande direktören på Svenska Spel AB, Lennart Käll, hade nog förväntat sig att den 13 april i år skulle bli en helt vanlig arbetsdag – men på väg till jobbet blev han överfallen och rånad under dramatiska omständigheter. I tisdags dömdes två män till fängelsestraff för det välplanerade brottet.

Det var väntat att Solna tingsrätt skulle döma en av männen – en 38-åring – till ett flerårigt fängelsestraff, han har nämligen genomgått en större rättspsykiatrisk undersökning. Resultaten av den visar att han inte begick brottet under inflytandet av en allvarlig psykisk störning och således finns det inget hinder mot att döma honom till fängelse.

Att den som bedöms vara 38-åringens kumpan också fälls för delaktighet var desto mer oväntat – han släpptes nämligen på fri fot efter rättegången.

Dramatiskt överfall
Det dramatiska scenerna utspelade sig en morgon i april när Lennart Käll lämnat sin bostad på Ekerö vid 06:30-tiden. Efter en kortare färd blev han uppmärksam på att en bil spärrat av hans färdväg, och mot honom kom en utländsk man med en hammare och slog sönder sidorutan på hans bil. Gärningsmannen hotade honom med vad han uppfattade som en pistol och utövade visst våld mot hans huvud.

Vid det dramatiska våldsdådet blev Lennart Käll tejpad till händer och avstulen sin mobiltelefon samt sitt SEB-kort. Han krävdes också på miljonbelopp av pistolrånaren. Under händelseförloppet noterade offret hur en annan bil ställde sig bakom honom och på så sätt förhindrande honom från att backa.

I samband med våldsdådet ska den huvudsaklige gärningsmannen ha hotat VD:n till livet om han gick till polisen.

Greps snabbt
Redan samma dag som rånet skedde kunde den äldre av de två nu dömda frihetsberövas. Två dagar senare anhölls 30-åringen.

38-åringen har erkänt att han konfronterat VD:n vid det aktuella tillfället men han har inte velat kännas vid åklagarens påstående att han skulle ha utövat våld mot målsäganden. Han har lagt fram en berättelse som bland annat går ut på att den krossade bilrutan var en olyckshändelse samt att tejpbitarna på Lennart Källs kostym fastnade där av en slump.

30-åringen har helt förnekat brottsligt uppsåt men hävdat att han befunnit sig i området där rångärningen genomfördes. Han närvarade på platsen på inrådan av 38-åringen, har han förklarat.

Fängelse väntar
Lennart Källs berättelse är grunden för åtalet och den får stöd av annan utredning, bland annat vittnesmål och teknisk utredning. Vid en sammanfattande bedömning menar tingsrätten att männens skuld är bevisad.

Brottet rubriceras som rån av normalgraden och inte grovt rån som åklagaren i första hand yrkade på. Enligt domstolen har rånet inte utförts med ”synnerlig råhet” som lagen föreskriver för att den grova rubriceringen ska bli aktuell.

Solna tingsrätt konstaterar att rånoffret utsatts för ”allvarligt lidande” samt att straffvärdet därmed bedöms vara ”betydande”. Skulle tingsrättens dom vinna laga kraft väntar således fängelse för duon.

30-åringen bedöms vara skyldig till rån och döms till fängelse i två år och sex månader. 38-åringen befinns skyldig till rån och övergrepp i rättssak och döms till fängelse i fyra år.

Ingen respektive låg tidigare brottsbelastning
De båda männen har invandrat hit från Irak och är långt ifrån några återfallsförbrytare. Den yngre mannen är inte straffad alls enligt belastningsregisterutdraget, den äldre av de två förekommer i Rikspolisstyrelsens register under ett avsnitt som avser en trafikförseelse.

Duon har svenskt medborgarskap. Bortsett från fängelsestraffen döms männen också att solidariskt betala drygt 52 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

Ingen överklagan i målet om grov våldtäkt på studentkryssning – fyra åtalade går fria

Hytten där målsäganden ska ha blivit våldtagen. © Polisen

Hytten där målsäganden ska ha blivit våldtagen. © Polisen

Åklagaren hade hoppats på fällande domar mot de fyra 19-åriga män som åtalades för att ha gruppvåldtagit en kvinna under en studentkryssning i mars i år. Men tingsrätten meddelade i sin dom att det inte kan anses bevisat att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation – och friade således männen. De friande domarna står också fast eftersom åklagaren valt att inte gå vidare till hovrätten.

Stockholms tingsrätts friande domar mot de fyra männen har väckt starka reaktioner, men nu har målet av allt att döma kommit till en rättslig slutpunkt i och med att åklagaren avstod från att överklaga avgörandet till Svea hovrätt.

Enligt den kopia av dagboksbladet som Crimecentral begärt ut framgår det att brottmålsakten expedierades till tingsrättens arkiv under mitten av föregående vecka.

Våldtogs på studentkryssning?
Det påstådda våldtäktsbrottet ska ha inträffat den 30 mars ombord på kryssningsfartyget Galaxy som trafikerade Östersjön i samband med att ett företag anordnat en studentkryssning för mängder av ungdomar. Målsäganden har i polisförhör uppget att man drack mycket alkohol och att hon sedermera hamnade i en passagerarhytt där det sexuella övergreppet ska ha ägt rum. De fyra männen som åklagaren menade kunde bindas till brottet var samtliga okända för kvinnan.

Åtta delgavs misstanke – fyra åtalades
Förutom de fyra män som åtalades för brottet på studentkryssningen fanns det fyra män till mellan 18 och 19 år som misstänktes för delaktighet i gärningen. Åklagaren valde dock att lägga ned förundersökningen mot kvartetten utan att väcka åtal.

Åklagare åtalade de fyra männen för grov våldtäkt som ska ha begåtts tillsammans och i samförstånd. I sin stämningsansökan skrev åklagaren att männen utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av berusning, allvarlig rädsla och omständigheterna i övrigt.

De fyra 19-åringarna har medgett att det förekommit sexuell aktivitet mellan dem och målsäganden, men att allt varit frivilligt från hennes sida. För att motbevisa deras uppfattning och styrka gärningsbeskrivningen åberopade åklagaren bland annat förhör med målsäganden, övervakningsfilm och rättsintyg.

Tveksamheter kring målsägandens situation
Tingsrätten har värderat vittnebevisningen och gör på punkt efter punkt bedömningen att vittnesuppgifterna inte motsäger de åtalades uppgifter. Inte heller de förevisade sekvenser av övervakningsfilmen ger något påtagligt stöd åt åklagarens påstående, enligt domstolen.

Tingsrätten konstaterar sammanfattningsvis att den presenterade utredningen inte visar att omständigheterna i hytten var sådana att målsäganden kan sägas ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation i lagens mening. Därför frikändes de fyra männen och domen har nu vunnit laga kraft.

Det är inte helt ovanligt att mål som avser misstänkta gruppvåldtäkter slutar med att åtalet ogillas, stödbevisningen är ofta inte helt konklusiv och det samlade bevisläget brukar inte alltid vara tillräckligt. Vid ett flertal tillfällen har mål som avsett våldtäkter med flera inblandade gärningsmän avskrivits med anledning av bristande utredningsresultat.

Kritik mot att förundersökningen publicerats på nätet
Sedan åtalet väcktes begärdes förundersökningsprotokollet ut från allmänheten och publicerades sedan på ett populärt diskussionsforum. Flera vittnen i målet tog del av materialet innan de tog plats i rättssalen för att avge sina vittnesmål.

Stockholms tingsrätt väljer att uppmärksamma det faktum att förundersökningen publicerats och att vittnen tagit del av materialet; man konstaterar att förfarandet har lett till att ”rättegångsbalkens bestämmelse satts ur spel” och att ”de felkällor som tingsrätten i normalfallen måste beakta vid sin bedömning av vittnens berättelser utökats på ett sätt som lagstiftaren inte kan ha förutsett”.

Domstolen gör också ett generellt uttalande i frågan.

”Sett ur ett allmänt rättssäkerhetsperspektiv, men också från de åtalades och [målsägandens] horisonter, är företeelsen med förundersökningsprotokoll publicerade på sociala medier otillfredsställande.

Stockholms tingsrätts målnummer är B 3929-16.

Hovrätten fastställer dom för kidnappningsförsök

Fordonet som användes vid kidnappningsförsöket. © Crimecentral

Fordonet som användes vid kidnappningsförsöket. © Crimecentral

Rättspsykiatrisk vård för försök till olaga frihetsberövande och stöld. För andra gången slår nu en enig domstol fast att en 59-årig man gjort sig skyldig till ett kidnappningsförsök och en husvagnsstöld – båda brotten begångna i Skellefteå. Den äldre mannen har förnekat brott men domstolarna ser bevisningen som övertygande.

Det blir åklagaren och målsäganden som går segrande ur den juridiska processen. Hovrätten för Övre Norrland fastställde i torsdags den dom som tingsrätten avkunnade i maj mot den 59-årige mannen.

Det var i mitten av mars i år som den 16 år gamla flickan var ute och joggade när en bilförare påkallade hennes uppmärksamhet. När den unga kvinnan negligerade mannens inviter bestämde han sig för att stanna bilen och bruka våld istället. Föraren av bilen greppade tag om flickan och försökte dra in henne i fordonet via en dörr. Till slut lyckades dock flickan slita sig loss och redan samma kväll greps den 59-årige mannen av polisen.

Stark bevisning
Skellefteåbon har med emfas förnekat att han skulle ha begått brottet mot flickan, men både tingsrätten och hovrätten anser honom överbevisad.

Det som fäller mannen är den 16-åriga flickans vittnesmål. Hon har lämnat ett signalement på gärningsmannen och dessutom på detaljnivå kunnat beskriva förövarens bil. I allt väsentligt stämmer uppgifterna överens med mannens utseende respektive hans fordon – Skellefteå tingsrätt konstaterade att bilen har ett ”iögonfallande utseende”.

Förutom kidnappningsförsöket stod han också åtalad för att ha stulit en husvagn som betingade ett värde av 30 000 kronor.

Tingsrätten dömde honom för försök till olaga frihetsberövande och stöldbrott av normalgraden till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han dömdes även att utge drygt 18 000 kronor i skadestånd till flickan.

Överklagade – men domen ändras inte
Domen överklagades dock med krav om att åtalet skulle ogillas och att mannen skulle friges från häktet. Han ville också slippa betala skadeståndet och avgiften till brottsofferfonden.

I överklagandeskriften riktade mannen via sin advokat bland annat kritik mot att det inte genomförts någon video-, foto-, eller direktkonfrontation i ärendet. Det är något som hovrätten inte ens väljer att bemöta.

Istället konstaterar man i sin kortfattade dom att bevisningen i målet varit densamma som i tingsrätten och att man i allt väsentligt delar underrättens bedömning beträffande skuld och rubricering. ”Sammantaget ska tingsrättens dom inte ändras”, skriver hovrätten i sin dom.

I väntan på att den rättspsykiatrisk vården får påbörjas ska 59-åringen kvarbli i häktet.

Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 504-16.

Läs också:
58-åring vill frikännas från kidnappningsförsök
Äldre man döms för att ha försökt föra bort 16-årig flicka

Fastställda fängelsedomar för Maxrånet i Falkenberg

Hamburgerrestaurangen som utsattes för dådet. © Polisen

Hamburgerrestaurangen som utsattes för dådet. © Polisen

Det blir i allt väsentligt fastställda domar för de gärningsmän som utförde en rånkupp mot en Maxrestaurang i Falkenberg förra året där en kvinnlig anställd närapå blev berövad livet. Det enda som hovrätten väljer att justera är skadeståndet till en kioskägare som blev drabbad av inbrott – han får tiotusentals kronor mindre i skadestånd.

Det rättsliga efterspelet i hovrätten slutade i stor favör för kammaråklagare Ann-Christin Claesson – precis som i den föregående instansen. Samtliga tilltalade döms för att ha varit delaktiga i gärningen.

Målet har kretsat kring det våldsamma rånet mot en Maxrestaurang i höstas förra året samt ett kioskinbrott i Halmstad någon vecka före rånkuppen. Av de totalt sex personer som var tilltalade i tingsrätten valde fem att gå vidare till hovrätten – en 17-åring som dömdes till sluten ungdomsvård avstod från att överklaga.

Grovt rån och mordförsök
Gärningsmännen som stormade in på Maxrestaurangen natten mot den 1 november 2015 och utförde rånet var tre till antalet. Maxpersonal misshandlades med basebollträ och kofot. Åklagaren menade att en av de anställda kvinnorna på restaurangen utsattes för livshotande våld och åtalade därför en 23-årig man för försök till mord. Vid tiden för brottet var två av de tilltalade anställda på restaurangen.

De flesta rånåtalade erkände i varierande utsträckning delaktighet i gärningen.

Samtliga dömdes
Straffen blev minst sagt varierande men gemensamt för alla råndömda är att det blev frihetsberövande påföljd för samtliga. Det längsta straffet på nio års fängelse utdelas till den 23-årige man som döms för grovt rån, försök till mord och stöld. Hans två rånkumpaner fick fyra års fängelse respektive sluten ungdomsvård i åtta månader för grovt rån och stöld. Två kvinnor som var inblandade fick också fängelse.

Bristande uppsåt gör att domstolarna fäller kvinnorna för rån av normalgraden istället för grovt rån som åklagaren huvudsakligen yrkade på.

Förnekade uppsåt till dödligt våld
23-åringen har förnekat att han haft uppsåt att beröva en av de anställda livet med en kofot men tingsrätten anser honom överbevisad om försök till mord. Våldet som riktades mot huvudet var grovt och kvinnan fick sy omkring 40 stygn.

– Det var fokus på att slå mig, fanns inget annat, berättade kvinnan under huvudförhandlingen i Varbergs tingsrätt.

23-åringen förekom sedan tidigare under en handfull avsnitt i belastningsregistret, året innan rånet fick han bland annat en dom för olaga hot. Han är född i Sverige men hans föräldrar härstammar från forna Jugoslavien.

Gör likartade bedömningar
Hovrätten konstaterar att ett rån har utförts mot Maxrestaurangen och att det vid rånet tillgreps närmare 50 000 kronor. Domstolen bedömer vidare att de fyra råndömda – som valde att överklaga – har medvedverkat i planeringen och genomförandet av rånet samt i de åtgärder som vidtagits efter rånet. Det finns enligt hovrätten ingen tvekan om att det fanns uppsåt att begå ett rån. Domstolen gör, liksom underrätten, bedömningen att samtliga åtalade varit delaktiga i rånet, men att graden av delaktighet har varierat. Brottsrubriceringarna och de frihetsberövande påföljderna fastställs.

När det gäller kioskinbrottet är hovrätten betydligt mer försiktigt i sin bedömning än tingsrätten i fråga om värde på det godset som tillgreps. Istället för omkring 34 000 kronor som kioskägaren krävde menar hovrätten att det stulna godset ska värderas till 10 000 kronor, och sänker således det skadeståndsbelopp som de tre dömda solidariskt ska betala.

Högsta domstolen nästa?
De tilltalade har möjlighet att ansöka om prövningstillstånd i Högsta domstolen, men statistiken talar inte för att det blir någon ny rättegång om det våldsamma rånet eller för det triviala kioskinbrottet. Det är nämligen endast en bråkdel av alla överklagade brottmål som beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Hovrätten för Västra Sveriges målnummer är B 2615-16.

Läs också:
Fällande domar för Maxrånet i Falkenberg

33-åring frikänns från Flemingsbergsmord

Dödsskjutningen skedde på Terapivägen.

Dödsskjutningen skedde på Terapivägen förra året. © Polisen

En 33-årig man dömdes i tingsrätten till ett långt fängelsestraff för att tillsammans med en kamrat ha skjutit ihjäl en 37-årig man. Nya uppgifter bidrog dock till att målet fick en oväntad vändning i hovrätten – nu frias den yngre mannen av en enig domstol. Morddomen mot hans 36-årige kamrat står dock fast.

Domen avseende 33-åringen var på sätt och vis väntad eftersom Svea hovrätt redan den 22 juni beslutade att mannen skulle friges från häktet. Det som var desto mindre väntat var att den äldre av de båda faktiskt valde att återkalla sitt överklagande.

Brutal dödsskjutning
Offret, en 37-årig man av utländsk påbrå, sköts den 31 oktober 2015 till döds utanför sin bostad på Terapivägen i Flemingsberg med drygt ett dussin skott. Redan inledningsvis fanns det en teori om bakgrunden till mordet, men brottsmisstankarna var inte tillräckligt starka för att motivera ett frihetsberövande. Två brottsbelastade män kunde dock gripas efter en månads utredning och sedermera väcktes också åtal för mord alternativt medhjälp till mord.

De tre männen kände alla varandra sedan lång tid tillbaka. Motivet tros ha varit ett krogbråk som offret ställde till med några dagar innan han berövades livet.

Södertörns tingsrätt dömde båda männen till fängelse i 16 år för mord och viss annan brottslighet.

Drog tillbaka sin överklagan
De båda morddömda männen överklagade domen, något som åklagaren också gjorde. Männen ville först och främst frias från våldsdådet medans åklagaren yrkade på skärpta straff. Den äldre av de två männen avbröt dock hovrättsprocessen i förtid genom att ta tillbaka sin överklagan vilket fick domstolen att avskriva målet för hans del.

Det faktiska skälet till detta är oklart. Eftersom åklagaren bara överklagade tingsrättens dom anslutningsvis innebar det att hans talan mot 36-åringen förföll. I förlängningen betyder det att tingsrättens dom på 16 års fängelse för mord och ringa vapenbrott kommer gälla.

Pekar ut sin kamrat som skyldig
De båda männen har var för sig förnekat delaktighet i dödsskjutningen, men haft olika uppfattningar om vem som egentligen bär skulden. Den äldre av männen har lagt skulden på en fjärde man som han menar befunnit sig på platsen. Den 33-årige mannen skyller nu fullt ut på 36-åringen. I tingsrätten pekade han till viss del ut sin äldre kamrat som ansvarig för dödsskjutningen, en inställning han senare valde att understryka under hovrättsförhandlingarna och i nytt polisförhör.

33-åringen frikänns
Det blir också 33-åringen som drar det längsta strået i rättsprocessen – han frikänns nämligen för delaktighet i mordet. Svea hovrätt kommer fram till att endast tre personer befunnit sig på eller i omedelbar anslutning till brottsplatsen – offret och de två tilltalade.

Vissa omständigheter talar enligt domstolen för 33-åringens skuld till mordet, bland annat att han hade med sig en rånarluva till platsen för konfrontationen. Andra omständigheter talar emellertid enligt hovrätten till hans fördel, som att det inte funnits något motiv för honom att konfrontera offret.

Mellan raderna i domskälen kan man utläsa att Svea hovrätt finner starkt stöd i bevisningen för att skotten avlossades av 36-åringen, även om det inte skrivs ut i klartext eftersom frågan inte var föremål för prövning.

Sammantaget mynnar rätten ut i slutsatsen att det inte är bevisat att 33-åringen medverkat i våldsdådet som medgärningsman eller som medhjälpare. Därav ändras tingsrättens dom i del delen och mordåtalet mot honom ogillas. Han döms dock till 2 500 kronor i dagsböter för ringa dopningsbrott.

Svea hovrätts målnummer är B 3504-16.

Läs också:
Nya uppgifter kan fria 33-årig man från dödsskjutning
Nytt försök med rättegång om Huddingemord
Två män döms för dödsskjutning i Flemingsberg

23-åring sköt ihjäl mannen som åtalades för mordet på hans bror – nu har han dömts för nytt våldsbrott

Flertalet hylsor säkrades på brottsplatsen. © Polisen

Flertalet hylsor säkrades på brottsplatsen. © Polisen

Starkt hämndmotiv gjorde att den idag 23-årige mannen för sex år sedan beväpnade sig och avrättade den då 22-årige man som något år innan hade stått åtalad och blivit frikänd för att ha mördat mannens äldre bror. I veckan dömdes han som delaktig i ett mordförsök som inträffade på Hisingen förra året. Straffet denna gången blev fängelse i åtta år.

Göteborgsskjutningen är en av få skottrelaterade händelser som gått hela vägen till åtal och fällande dom. Enligt åklagarens stämningsansökan har ytterligare minst en person – utöver de tre tilltalade – deltagit i skottdådet, men uppenbarligen går det inte att lagföra fler personer för våldshandlingen.

Tidigare dömd för dödsskjutning
Den dödsskjutning som 23-åringen begått skedde på Scheelegatan i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm i november 2010. Gärningsmannen stämde träff med offret och mötet slutade med att 23-åringen kallblodigt sköt ihjäl honom med ett stort antal skott.

När dådet begicks var han blott 17 år gammal. Straffet för 23-åringen blev fängelse i sju år med hänsyn till hans låga ålder vid tiden för gärningen. Motivet till dådet var av allt att döma blodshämnd för det mord som offret påstods ha begått på 23-åringens bror i Göteborg 2008.

Crimecentral kommer senare under året att publicera en betydligt mer utförlig artikel om avrättningen på Scheelegatan.

Blev utsatt för skottlossning
Det var sent på kvällen den 7 oktober 2015 som en man av utländsk härkomst blev utsatt för skottlossningen som kunde ha dödat honom. Målsäganden befann sig i en bil på väg mot Torslanda när flera gärningsmän i efterföljande bilar förföljde honom och omringade fordonet. Ett flertal skott riktades mot offret och den bil som han befann sig i, varvid något skott träffade honom i benet.

Två av männen, 23 respektive 26 år, anhölls den 8 oktober men anhållningsbeslutet mot den morddömde 23-åringen blev verkställt först några månader senare. Enligt åklagarens gärningshypotes har de tre männen försökt beröva offret livet i tron att han var en annan person från en kriminell gruppering.

Åklagaren åtalade trion för försök till mord både på offret samt den personen som man förmodar var den egentliga måltavlan.

Samtliga förnekar brott
23-åringen förnekade gärningen och hävdade att han inte ens befunnit sig på brottsplatsen. De två medåtalade förnekade också inblandning i våldsdådet men har medgett att de har färdats i en bil på Hisingsleden vid tidpunkten för brottet.

För att överbevisa de åtalade om brottet har åklagaren presenterat såväl vittnesmål som bevisning av teknisk karaktär. Telefoninnehav, mobiluppkopplingar och andra besvärande indicier övertygade domstolen om männens delaktighet i våldsdådet. Röstanalys av ett SOS-samtal kom också att spela en viktig roll i indiciekedjan mot trion.

Göteborgs tingsrätts anser det dock inte utom rimligt tvivel bevisat att männen haft uppsåt att beröva det tilltänkta offret livet. I den delen ogillas åtalet mot samtliga, men avseende personen som faktiskt blev beskjuten ser rätten åtalet som styrkt.

Frigavs i nära anslutning till Hisingendådet
Ett par månader innan skottsalvan ven på Hisingen hade 23-åringen släppts från Kriminalvårdsanstalt. Det framgår av domen att han frigavs villkorligt den 2 augusti 2015 med en prövotid som löpte under drygt två år. Eftersom han återfallit i brott beslutar Göteborgs tingsrätt att den tidigare villkorligt medgiven friheten ska förverkas helt. Åtta år kan han se fram emot att avtjäna för mordförsöket, om domen står sig.

Den andre 23-åringen döms också som medgärningsman avseende mordförsöket. Han fälls också för fyra fall av olovlig körning, där samtliga rubriceras som grova. Dessutom döms han för lika många fall av ringa narkotikabrott och två fall av rattfylleri, Domstolen straffar honom med ett åttaårigt fängelsestraff.

26-åringen har liksom 23-åringen återfallit i brott under prövotid och får även han villkorligt medgiven frihet förverkad. För något år sedan dömdes han nämligen av hovrätten för bland annat grovt vapenbrott till fängelse i ett år och tio månader.

Förutom mordförsöket döms han för två fall av olovlig körning samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Han frikänns dock för ett fall av ringa narkotikabrott eftersom det inte kan uteslutas att han brukat narkotikan i Amsterdam som han påstått. För honom blir straffet lika långt som för de andra – åtta års fängelse.

Göteborgs tingsrätts målnummer är B 11130-14 och B 10557-15.

Grov återfallsförbrytare dömd för nya brott

40-åringen är välkänd inom rättsväsendet. © Crimecentral

40-åringen är välkänd inom rättsväsendet. © Crimecentral

Fängelse i ett år och åtta månader. Det är vad en välkänd återfallsförbrytare ska avtjäna om ett domstolsavgörande vinner laga kraft. Förra veckan fann nämligen Örebro tingsrätt den 40-årige mannen skyldig till ett antal brott.

Återfallsförbrytaren, som är född i Karlskoga men har skaffat finskt medborgarskap, har ett enormt omfattande brottsregister som innefattar allt från tillgreppsbrott och trafikrelaterad brottslighet till narkotikabrott och våldsbrott. Påföljderna har varit av varierande karaktär, men hittills verkar domstolspåföljderna inte haft någon inverkan på hans kriminella livsstil.

Konstanta lagbrott
40-åringens belastningsregisterutdrag vittnar om en person som inte hyser någon större respekt för lagen. Han finns noterat i bortåt 80 avsnitt de senaste 20 åren, vilket är det längsta tidsspektra som Rikspolisstyrelsen sparar noteringar i sitt register innan de gallras bort. Domen från Örebro tingsrätt är den senaste i raden men sannolikt inte den sista.

2012 lagfördes han för grov misshandel, två fall av narkotikabrott, brott mot knivlagen samt grovt vapenbrott. Den gången utdömdes fängelse i fyra år, varav han avtjänade två tredjedelar och blev villkorligt frigiven i februari 2015.

Samma år dömdes han av Värmlands tingsrätt för tio fall av bedrägeri till fängelse i fyra månader där ytterligare fyra månader tillkom i form av ett förverkande från den tidigare fängelsedomen. Hovrätten fastställde domen mot honom i år.

Sociala och personliga problem
Det framgår av ett i målet aktuellt yttrande från Frivården att 40-åringen valt att inte medverka i personutredningen. Kriminalvården har således fått inhämta uppgifter från annat håll, bland annat har ett tidigare Frivårdsyttrande aktualiserats.

Av handlingen framgår att 40-åringen ej lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och att han haft behov av försörjningsstöd. Han har ej slutfört grundskolan och har heller inte genomgått någon yrkesutbildning. Till detta kommer att 40-åringen har problem med sin fysiska hälsa samt att han också brottas med psykisk ohälsa. Han har även ett missbruk av alkohol och narkotika som ytterligare problematiserar hans situation.

Nytt fängelsestraff
Örebro tingsrätt konstaterar att mannen återfallit i brott under prövotid och att det talar för att han bör dömas till fängelse. Vad som framkommit om hans personliga förhållanden motiverar inte annan påföljd enligt domstolen. Därför döms återfallsförbrytare för fyra fall av försök till grov stöld, häleri, rattfylleri och olovlig körning där det sistnämnda rubriceras som grovt brott.

Fängelsestraffet bestäms till tio månader. Tingsrätten förverkar dessutom tio månader av ett tidigare utdömt fängelsestraff.

Örebro tingsrätts målnummer är B 1604-16.

40-åring vill frias från vansinnesdåden i Onsala

Det skulle bli en trevlig middag – men kvällen slutade med ett blodbad när en man mördades och ett par utsattes för mordförsök. I maj dömdes en 40-årig man till rättspsykiatrisk vård för vansinnesdåden i Onsala. Men domen är överklagad och 40-åringen vill frikännas helt.

Gärningarna den 5 december 2015  i Onsala kan bäst beskrivas som vansinnesdåd, något som är mycket ovanliga i Sverige. Att gärningsmän vid dödligt våld överlämnas till rättspsykiatrisk vård är också ovanligt – de flesta döms till långa fängelsestraff.

Bragde sin vän om livet
Ödeskvällen för sex månader sedan började som vilken trevlig middagsbjudning som helst – men innan den var över hade 40-åringen knivhuggit en jämnårig vän till döds. Strax därpå utsattes ett grannpar bestående av en man och en kvinna för grovt våld, men klarade sig med sina liv i behåll.

Varbergs tingsrätt dömde 40-åringen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mordet har han varken kunnat erkänna eller förneka med hänvisning till minnesförlust. Mordförsöken på grannarna har han dock erkänt att han begått.

Enligt tingsrätten ska 40-åringen också utge omkring 900 000 kronor i skadestånd till de drabbade. På skadeståndsbeloppet tillkommer också ränta samt att grannarna som nästan miste livet har rätt att även i framtiden utkräva skadestånd av 40-åringen.

Tingsrätten beslutade också att 40-åringen skulle återbetala ersättningen för försvaret och målsägandebiträdena till staten, vilket får anses vara ovanligt när det gäller mordmål.

Vill frikännas
Crimecentral har varit i kontakt med Varbergs tingsrätt som meddelat att domen i målet har överklagats. Det är nu Hovrätten för Västra Sverige som ska avgöra ödet för 40-åringen. Överklagandeskriften, som är författad av Leif Silbersky, är mycket kortfattad.

”[40-åringen] förmenar att åklagaren gentemot hans bestridande inte i något hänseende har lyckats visa att han gjort sig skyldig till brott. [40-åringen] hänvisar till de av honom inför tingsrätten lämnade uppgifterna”, står det i den tvåsidiga överklagan.

Ny rättegång i juli
Hovrätten har planerat in huvudförhandlingen till den 11 och 12 juli. Första dagen är en heldag och den andra dagen hålls förhandlingarna fram till lunch, enligt planen. I väntan på att hovrättsförhandlingarna inleds sitter 40-åringen häktad. Någon ny bevisning lär knappast bli aktuell att åberopa för åklagaren eller den tilltalade.

Hovrätten för Västra Sveriges målnummer är B 2864-16.

Läs också:
Rättegång avslutad om mord och försök till mord i Onsala